DISC

Inzicht in gedrag en communicatie; DISC!

Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt menselijk gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Dr. William Marston
William-MarstonDISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Moulton Marston aan de Harvard Medical School en is gebaseerd op zijn werk “The Emotions of Normal People”. Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief zeer volwaardig en accuraat psychometrisch gedragsinstrument. De Persoonlijkheidsanalyse is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan.

Validatie & betrouwbaarheid
Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).

Wat meet DISC?

DISC meet diverse aspecten door middel van een assessment. De resultaten van dit assistent kunnen in een matrix worden weergegeven. Horizontaal wordt de as Taakgericht vs. Mensgericht gehanteerd en verticaal wordt de as Extrovert vs. Introvert gebruikt. Dit resulteert in vier kwadranten die elk corresponderen met een van de basisstijlen.

Het Rode kwadrant: vertelt u hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.
Het Gele kwadrant: vertelt u hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
Het Groene kwadrant: vertelt u hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving.
Het Blauwe kwadrant: vertelt u hoe u omgaat met regels, details en procedures.

DISC model

In dit model ziet u de weergave van de basis stijlen inclusief hun kwaliteiten en drijfveren.
DISC model

De stijlen

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we ook in verschillende contexten verschillende stijlen.

D-jager
D staat voor: Direct, Dynamisch en Daadkrachtig

Kent u iemand die assertief is, direct en slechts de ‘bottomline’ wil? Dit is de D stijl.

Iemand met deze stijl:

 • Stelt zich onafhankelijk op en heeft een sterke wil.
 • Is heel besluitvaardig en voortvarend.
 • Is gericht op resultaten en uitdagingen.
 • Gaat confrontaties niet uit de weg.
I-beer
I staat voor: Interactief, Interesse in mensen en Invloedrijk

Heeft u collega’s die gemakkelijk communiceren en vriendelijk zijn tegen iedereen? Dit is de I stijl.

Iemand met deze stijl:

 • Praat heel graag.
 • Is enthousiast en optimistisch.
 • Kent veel mensen en maakt makkelijk contact.
 • Staat graag in het middelpunt van de belangstelling.
S-kabouter
S staat voor: Stabiel, Sociaal en Samen

Heeft u collega’s die goede luisteraars en fantastische teamspelers zijn? Dit is de S stijl.

Iemand met deze stijl:

 • Zorgt graag dat iedereen het naar zijn zin heeft.
 • Is praktisch, geduldig en maakt graag zaken af.
 • Brengt harmonie en stabiliteit in het team.
 • Werkt graag in teamverband en is loyaal.
C-soldaat-1
C staat voor: Correct, Consciëntieus en Calculerend

Kent u mensen die graag feiten en details verzamelen en die heel precies werken? Dit is de C stijl.

Iemand met deze stijl:

 • Gaat grondig en nauwgezet te werk.
 • Houdt zich graag aan de regels.
 • Volgt de procedures of schrijft ze zelf.
 • Is diplomatiek in de omgang en een analytisch denker.

 

Toepassingen

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van medewerkers en bij werving en selectie. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DISC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument.

Rapportage

Na het invullen van het online assessment ontvangt u een persoonlijk rapport (voorbeeld) opgebouwd rond drie grafieken:

 • Hoe u zichzelf ziet.
 • Hoe u handelt onder druk en in stressvolle situaties.
 • Hoe u zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe uw capaciteiten en talenten benut worden. De grafieken worden in de DISC Rapportage vertaald naar begrijpelijke tekst en naast de grafieken bevat de rapportage de volgende informatie:

 • Een inleiding ‘wat is DISC’
 • Een beschrijving van de persoon
 • Kenmerkende eigenschappen
 • Sterke en zwakke kanten
 • Waardoor u gemotiveerd wordt
 • Welke omgeving u graag in werkt
 • Beste manier om u te benaderen in communicatie
 • Hoe u omgaat met nieuwe taken of informatie
 • Punten waaraan u zou kunnen werken om effectiever te worden
 • Tips voor u hoe aan te sluiten, beter samen te werken en te communiceren met andere stijlen
 • Een specifiek plan van aanpak

Ik wil een persoonlijke analyze!