Blog

Over betrokkenheid…

Recent coachte ik een team in de zorg, onderweg in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. De teamleden zien elkaar tussen de vergaderingen door niet zo vaak dus heeft de maandelijkse bijeenkomst ook een sociaal karakter. Een van de teamleden had een taart gebakken, helemaal in stijl met het thema van de bijeenkomst. Voor mij gaf het heel mooi weer hoe betrokken deze medewerkers zijn bij hun werk, hun collega’s, de cliënten én de veranderingen in de organisatie. Die betrokkenheid van de medewerkers is echt nodig om als team ook succesvol te opereren. Voordat medewerkers hun betrokkenheid en commitment tonen, is het nodig dat zij onderling discussies kunnen voeren over de inhoud van hun werk en meningsverschillen kunnen uitspreken, zonder daarbij bang te hoeven zijn voor hun eigen rol of positie. Dat kan alleen als er een voldoende stevige basis van veiligheid en vertrouwen is. Daar begint het allemaal volgens Patrick Lencioni en ik ben het met hem eens.

Betrokkenheid ontstaat pas als er duidelijkheid is en de teamleden elkaar onderling steunen. Daarbij mogen verschillen bestaan, maar onderkent elk van de teamleden het gezamenlijk belang om een volgende stap te nemen en door te gaan om gezamenlijke doelen na te streven, ook als dat niet overeen komt met het persoonlijk belang. Het vraagt van de organisatie een visie en richting, waarlangs het team stappen kan zetten. Als die duidelijkheid ontbreekt, zullen discussies daar juist vaak door gevoed worden en ontstaat er een situatie die gericht is op instandhouding van persoonlijke belangen en posities. Ook daaruit blijkt dat de kwaliteit van de interactie in een team en een organisatie, in belangrijke mate bepalend is voor hun succes. Op dat vlak kan een teamcoach een belangrijke rol spelen. Door met het team aandacht te besteden aan dilemma’s en belangen, uit te nodigen om te zeggen wat niet gezegd wordt en samen te bespreken waardoor de huidige situatie in stand worden gehouden, verbetert de interactie en groeit het team.

 

 

0
  Verwante berichten