Uw team!

De Team test die u maakte is gebaseerd op het GRPI model van Beckhard (1972). Dit model is goed inzetbaar voor de beoordeling van teams. De resultaten bieden houvast om samen het gesprek aan te gaan over waar uw team nu staat en wat u wilt bereiken. Elk van de assen staat voor een specifiek onderdeel:

Doelen: is het doel en de opdracht van het team duidelijk? Het hebben van doelen, is door het opzetten en het formuleren van een missie, een goed fundament voor goed teamwork. Doelen geven sturing aan het team, laten zien waar het team staat, definiëren waar het team heen gaat en verenigen alle individuele inspanningen om het doel te bereiken. Doelen genereren daarnaast een identiteit en het nut van teamwerk: een gezamenlijk doel maakt een team juist een team.

Rollen en verantwoordelijkheden: zijn de rollen en verantwoordelijkheden afgebakend en aanvaard? Voelen mensen zich verantwoordelijk? Om het team te laten functioneren, is het noodzakelijk dat elk lid van het team een duidelijk beeld heeft van wie verantwoordelijk is voor wat, wie wat doet en men dient de mate van hun gezag te kennen.

Processen en Procedures: werken de processen en procedures goed en ondersteunen ze het doel van het team? Het opstellen van duidelijke teamprocessen (communicatie, besluitvorming, conflictmanagement) biedt een basis voor succes.

Onderlinge relaties en teamcultuur: is er voldoende cohesie, vertrouwen, open communicatie en feedback om een goed werk klimaat te creëren?

In onderstaande grafiek ziet u de ruimte voor ontwikkeling van uw eigen team ten opzichte van de maximale score (39) per onderdeel. Het is waardevol de test in te laten vullen door álle teamleden en samen de gedetailleerde uitkomst per onderdeel te bespreken. Zo krijgt u, als team, zicht op waar u staat en waar u kunt groeien. Een score van minder dan 26 punten per onderdeel, geeft aan dat het team hier volgens u een aandachtspunt heeft en er mogelijk een interventie op dat onderdeel gewenst is.

Zo beoordeelt u zelf uw team:

 

Uw team word door 32 medewerkers, gemiddeld als volgt beoordeeld:

Specifiek voor uw team?

Ik maak de test graag exclusief voor uw team of organisatie beschikbaar via een eigen login. U ontvangt dan achteraf een uitgebreide rapportage met oa. alle antwoorden. Uiteraard kan ik u ondersteunen bij het voeren van de dialoog over de uitslag. Voor elk van de onderdelen heb ik interventies beschikbaar, uiteraard afgestemd op de mate van ontwikkeling van uw team.