Ervaren team

Ervaren teams

In deze fase wordt focus op de resultaten van een team verwacht. Daartoe is samenwerking, informatie overdracht en individuele verantwoordelijkheid onontbeerlijk. Met teamrollen wordt flexibel en functioneel omgegaan. Meerdere teamleden kunnen leiden. Er wordt met plezier samengewerkt en de groepsenergie komt ten goede aan de gezamenlijke doelen. Het team functioneert nu als een echte eenheid en het “wat”, “hoe”, “wie” en “wanneer” zijn duidelijk. Het team is nu bekwaam, autonoom en in staat het besluitvormingsproces zonder inmenging van de teamleider uit te voeren. De aandacht van het team is zowel intern als extern gericht.

De teamleider delegeert in deze fase en kan zich meer bezig gaan houden met de omgeving waarin het team actief is.

Thema’s

De thema’s waarmee veel teams in deze fase werken zijn:

  • Resultaatgerichtheid en het werken met sub-doelen
  • Time management
  • Verantwoordelijkheid
  • Besluitvorming
  • Delegeren

Terug