Gevorderd team

Gevorderde teams

Het team wint in deze fase aan vertrouwen en durft zich langzaam maar zeker meer uit te spreken naar elkaar en naar de teamleider. Er ontstaan daardoor conflicten rond de manier van samenwerken, interpersoonlijke kwesties en de doelen van het team. De leden van het team laten hun eigen persoonlijkheden zien wanneer zij kennismaken met elkaars ideeën en perspectieven. Frustratie of onenigheden over doelstellingen, verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden worden beetje bij beetje meer openlijk geuit, maar dit is meestal niet constructief. Hierbij spelen enerzijds de angst om buiten de groep te vallen, en anderzijds de angst om zich teveel aan de groep aan te moeten passen een rol. De teamleden werken vaak alleen op hun eigen terrein.

De teamleider dient het team te begeleiden in deze moeilijke overgangsfase. Stimuleer het team in het uiten van hun mening en beloon de teamleden voor hun inbreng. Tolerantie voor elkaar en voor elkaars verschillen mag worden benadrukt. De teamleider kan zich het beste neutraal opstellen tijdens de conflicten die zich in deze fase voordoen. Het is van essentieel belang dat de teamleden deze onderlinge conflicten zelf leren oplossen. Een participerende stijl van leidinggeven is hier het meest passend.

Thema’s

Teams in deze fase werken vaak met de volgende thema’s:

  • Benutten van de kracht van de verschillen, taakverdeling
  • Omgaan met conflicten
  • Geven van feedback
  • Aanspreken op verantwoordelijkheden
Lees verder
Ervaren teams
 
Terug